Beroepsgeheim

Bij bepaalde medische problemen durft men vaak geen hulp zoeken uit angst dat anderen dit te weten zouden komen. Heel het medisch korps – dus ook je apotheker – is gebonden door het beroepsgeheim.
Alle patiëntengegevens die de apotheker krijgt en opslaat in zijn computer behoren tot het  beroepsgeheim en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Enkel met je arts kan overleg gepleegd worden. Aangezien die ook gebonden is door het beroepsgeheim vormt dit op zich geen probleem.

De arts kan voor een periode van tien jaar voorschriften opvragen bij je apotheker.

Op vraag van de patiënt of met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt kunnen gegevens ook doorgegeven worden aan andere personen die een medisch en/of paramedisch beroep uitoefenen. Dit geldt ook voor collega-apothekers. Deze vraag of toestemming dient steeds schriftelijk te gebeuren. Het gaat om gegevens die maximaal drie jaar teruggaan.
Soms vorderen gerechtelijke instanties en de farmaceutische inspectie gegevens op. Hierbij is geen toestemming van de patiënt nodig. Dit gebeurt echter slechts in zeer uitzonderlijke situaties.

beroepsgeheim apotheek